Hodnocení vašich blogů
|| Tady
------------------------------------------------------

red1.gif image by spookys-graphixpink2.gif image by spookys-graphixorange2.gif image by spookys-graphixyellow2.gif image by spookys-graphixVšechno kopírujte jen s naším zdrojem!!!red2.gif image by spookys-graphixpink1.gif image by spookys-graphixorange1.gif image by spookys-graphixyellow1.gif image by spookys-graphix
red1.gif image by spookys-graphixpink2.gif image by spookys-graphixorange2.gif image by spookys-graphixyellow2.gif image by spookys-graphixNespřátelujem!!!red2.gif image by spookys-graphixpink1.gif image by spookys-graphixorange1.gif image by spookys-graphixyellow1.gif image by spookys-graphix

Leden 2009

O dNeškU a včeRejšku

31. ledna 2009 v 18:57 | KačulQa & DanulQa |  Diary
Ahojííík táák, dnesk ase toho stalo celkem dost i včera. začnu od včerejška... Včera odpoledne ke mně přijela DanulQa kolem 13. hod a šly jsme na trenal od hokejistů, jenže nám řekli o hodinu dříve tak jsme se dívaly hodinu na 5. třídu Mno a pak už měli oni. Potkali jsme tam i Jendu a Filipa tak jsme s nima kecali. Pak nás Jenda pozval na marlenku... no a pak už jejich trénink skončil a šli jsme ke mně domů. Jako kluci nás jen vyprovodili, domů ke mně šla jen Danča. No tka jsme šli na pc a za hodinku pro nás přišli kluci a šli jsme na Vítkovice vs. Liberec. Probíhalo to dobře, kupodivu jsme i vyhrávali. Byli tam i kluci co trénujou za 8.třídu..tak tam byla pr*el jak něco. Bylo to tam supe až do té doby, než Kája (naše hodně dobrá kámoška) něco nezjistila. Trošec se rozhádala s jejím klukem, tak jsme je s Aničkou dávali dohromady a pak so šli promluvit. No a pak se něco stalo to tady rači psát nebudu, nehcu už na to vzpomínat ale musela jsem vám to tu napsat. Pak jsem se na jejího kluka urazila a s DanulQou a s Filipem a Jendou jsme odešli dříve. U mě doma na icq mě všichni utěšovali atd..atd.. No a už budu u dneška. Dneska jsem šla v poledne znovu na trenal hokejistů a potkala jsem tam kluka od Káji. Tak jsme pokecali, nic víc. Odpoledne jsem šla s Jendnou na bruslák..tam jsme v poho pojezdili, akorát mi vadilo že Jenda moc nemluvil . Jo a vadilo mi upe moc jedny trapky. Byly tam 3 také holky ne. Furt jezdily kolem nás (jo a my spolu nechodíme) a jenda do mě žduchala..mn ocelkem trapas pak se seřval pořadatel. Mno nemohli jsme z nich. Jenže mě bolelo koleno tak jsme museli kvůli mě odejít o 30min dříve. No a pak jsem se v kuchyni nasvačila, šla jsem se psem a teď píšu. Možná vám tady ještě neco přidám, protože rodiče jsou na plese a jsem se segrou sama doma . Tak se mějte, vaše KačulQa

Už máM voLno

29. ledna 2009 v 19:34 | KačulQa & DanulQa
ČauKiii, taK jsem zase tady. Mno psala jsem už dříve, ale jelikož jsem to nestihla, protože jsem měla trénink, tak píšu až teď. Tak DanulQa tady už napsala, co dostala ona a jak probíhal dnešní den tak vám napíšu co jsem dostala já... Dostala jsem: 2 trojky z matiky (to mě odmítla vyzkoušet) a z češtiny. Pak jsem dostala 4 dvojky z bioly (taky mě nevyzkoušela), z občanky (mno den kdy jsem za ní měla jít jsme se třídou zrovna nebyli ve škole takže smůla), z fyziky a z dějáku >> no hrůza. Pak jak už psala Danča nám nevišel plán do shopinu tak jsem jela domů. Tam jsem si nachystala věci na trénink a jeli jsme do IKEI. Pak trénink a domů... normálně nemůžu hrát vůbec forhand, upe mě bolí prava ruka, takže super. No a teď jsem tady a píšu. Tak já se půjdu kouknout na různé blogy, měj te se krásně ještě tady něco dneska přidám. Pp vaše KačulQa

DneSka >> Vízo...

29. ledna 2009 v 16:28 | KačulQa & DanulQa
AhoJky.... no jako dnešek byl celkem super....ale jenom trochu, ptž bylo víízo.. tak jako rano bylo super i chemie a němina... a pak byl zemák a dostavali jsme vííza.. no mám 4 dovjky, což je jakože super :D a pak jsme jeli s kačou busem ... tak jakože celkem narváno a pak ještě s kačou do hudebky pro víízo.. měli jsme v planu jít do shopinu ale nemohla jsem :-(
No a tak jsem jela k mamce, že pojedeme domu.. ale nějak se ji podělal program, který nutně potřebovala, protože tam má všechny karty pacientů(je doktorka) no takže jsme tam s ní čekali, než to nějak spravíí.. a nakonec jsem se rozhodla že pojedu domu busem.. .tak jsem tu a pišu... ale asi pujdu, protože musím za chvíli na trenal.. (no za chvíli.. :D mám až na pul 6) Tak PP >> DanulQa

A zaSe pÍšu >> KačulQa

28. ledna 2009 v 15:15 | KačulQa & DanulQa |  Diary
AhojÍktááák A koNečně vÁm taDy píŠu. NějAk jSem to teĎ neStíhaLa, cháPete - ŠkoLa, trÉninky, učeNí, poSilování...ceLkem zápřaH. Mno a teĎ jSem přišla zE Školy a píšu tady. Ve ŠkoLe celKem suPer, doStala jsem za 2 z MatiKy..hej upE šťastnÁ neChápU tO. No paK byla aJina, to BYlo v pOho a pak ČejÁk..kupodIvu na Mě byLa hoDná a pak biOla. Hej tak To by jsTe tam muSeli býT. SeděLa jseM s káMoškou (DanulQa si usmysleLa že Si do zaDu nepůjDe seDnouT) a hoLKy vzDAu, mnO skoro vŠichni děLali boRdel, ta učiteLka neMožně řvAla snad niKdy předtím NeřVala toLik jAk dNeska. Skoro Celou hodInu jeNom řvaLa pO děckáCh. Super hOdiNa i kDyž mě z toHo boLela paK hLava. Pak Vv a Hv - vklIdu hoDiny. A teĎ jsem doMa a píšu zA 20min. odCházím nA trenáLek na TeniS, se norMálně těšIim , mÁm hO do 18 a pAk už Mám voLno. S veLkou pravDěpodobnosTí půJdu na Pc. Tak Se Měj te kRásně, jÁ se Jdu baLIt na TreNal. Pp vaŠe KačulQaTakŽe pÍšu >> DanulQa

25. ledna 2009 v 17:32 | KačulQa & DanulQa |  About >> BF
AhoJky... No:D neBudu tu PSát žáDnou SLoHovku, když Skoro všeChno nApSala KačulQa...
DanulQa >> Takže mám 12 LEt...(Jsem Mladší než KačA) ZáVodně tančííM>>v AkcenTu...a Baví mě PlnO jiNých spoRtů... NeJVíííc mě BaVí samozDřejmě AkcEnt, ale jinak PoKukoVání po obChodeCH, FoceNí, DěláNí kRavin s KačKou atd...AkTvNí moC nejSem, ale určiTě jsem HoDná, nEpořáDná a taky KamaRádská...
No a StejNě jako KačulQa se muSím jíT učit na zítřejší POděLanou píSemku... DOufáám že To uMí víC než Já :-) PP >> Vaše DanulQa

..DanulQa..
In ShoPinG with my BF

TakŽe pÍšu >> KačulQa

25. ledna 2009 v 17:00 | KačulQa & DanulQa |  About >> BF
AhOjíík...taK Jak jSme uŽ vám naPsaly, uDělaly jsMe si blog. Jsme, jAk už Asi vííTe BF >>BEST FRIENDY<<...ZnáMe se sIce neCelÉ 2 roKy, alE vyPadátO, jak By jsme sE zNaly od naRoznÍÍ. Známe vŠechny naŠe taJemstvííí, mame svůj deNík...atd...atd... takovýCh věcÍ bycH moHlA psáT do nekoneČna. Já >> KačulQa, mÁm 13Let, hRaju záVodně TENIS, dĚlám atletIKu, hodně lyžujU a dělÁm proStě všecHny jiNé spoRtY. Baví mě takY fotIt, choDit do ShoPingu s mojÍÍ DanulQou a kámošEma a taKy chodiT do McDonaldu. ProsTě jsem kamaRadskÁ, Cilevědomá, akTivní, pohodová a spoRtovní HolkA. Už NevÍM co mám o sObě napSat tak sE půjdu učIt, ZítRa totiž píšeme pÍseMku z Dějáku tak mI drŽte paLečky. Pp >> vaše KačulQa

KačuLka.... Jenom ona Si zAslouží tu mít SvoJi sloužku...

My BF... Ona?? NejlEpšííííí

World-in-BF >> SlavnoStně OtevřééN

25. ledna 2009 v 11:34 | KačulQa & DanulQa |  Kraviny
Obrázek “http://fc01.deviantart.com/fs7/i/2005/173/c/e/_cow__by_dutchie17.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.HeLLo!!
Co DOdat....blog je SlaVnostně oTevřéén!!!už tedKa vám řekneme, o čem Bude... O Nás >> Dvou prdlých holek, které sI Zakládají blog jako každé jiné....A kDo vůBec jsme?? BEST FRIENDS...>> KačulQa & DanulQa..ChoDíme na SportoVní gyMNázium... a zbytek o nás se dozvíte v rubrice About >>BFky...PP